ติดต่อเรา

สำนักวิชานิติศาสตร์
อาคารวิชาการ 5 เลขที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-4777101-3